[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.พ. 2561
- งบการเงินประจำเดือน มี.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน เม.ย. 2561
- งบการเงินประจำเดือน พ.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน มิ.ย. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ส.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 2561

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.226.209.201
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  33 ip
  เมื่อวาน
  51 ip
  เดือนนี้
  570 ip
  เดือนที่แล้ว
  982 ip
  ปีนี้
  8673 ip
  ทั้งหมด
  29313 ip    
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (สขร.1)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong