ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

 
 
  • เตรียมตัวให้พร้อม!! สำหรับ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ศึกษาความรู้การเลือกตั้ง ได้ที่ 
  • สำนักงานชลประทานที่5 ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าก้อน ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าควาย ระยะที่2
  • ดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงโดย อสบ.ต.ท่าก้อน
  • 20 - 21 พ.ค.2563 สอบเคสพี่น้องตำบลท่าก้อน ขอบคุณผู้นำหมู่บ้านและทีมงานทุกท่าน จนงานสำเร็จ
  • 20 - 21 พ.ค.2563 สอบเคสพี่น้องตำบลท่าก้อน ขอบคุณผู้นำหมู่บ้านและทีมงานทุกท่าน จนงานสำเร็จ
  • อาสาปศุสัตว์ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  • อาสาปศุสัตว์ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  • โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สถานศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลท่าก้อน
  • โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สถานศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลท่าก้อน
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 26 มกราคม 2564 ช่างไฟฟ้าได้ดำเนินการซ่อมไฟรายทาง เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทาง บ้านท่าก้อนหมู่ 1 ได้ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 26 มกราคม 2564 ช่างไฟฟ้าได้ดำเนินการซ่อมไฟร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.59 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าก้อน ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสกลนคร พร้อมกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน ได้ลงนามและทำการส่งมอบ/รับมอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำบ้านท่าควาย
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.59 น. ณ หอประชุมเทศบ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา20.00 น.เทศบาลตำบลท่าก้อนออกปฏิบัติการดับเพลิง ไฟไหม้ป่าบุ่งป่าทามบ้านท่าก้อน ม.8
วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา20.00 น.เทศบาลตำบลท่าก้อ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันที่ 20 มกราคม 2564 ช่างไฟฟ้าได้ดำเนินการซ่อมไฟรายทาง เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทาง บ้านนาหวาย หมู่ 3 และบ้านโพนก่อ หมู่ 6 ได้ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 20 มกราคม 2564 ช่างไฟฟ้าได้ดำเนินการซ่อมไฟร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
more ...
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
e-mail
ติดต่อ
เดลินิวส์
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริม
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ไทยตำบล