[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ คำขวัญ พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- งบแสดงฐานะการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.206.12.79
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  29 ip
  เมื่อวาน
  24 ip
  เดือนนี้
  1154 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  1154 ip
  ทั้งหมด
  47109 ip
  คู่มือประชาชน
  คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
   
   
    คู่มือสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (VAI ทะเบียนพาณิชย์) (รายละเอียดโปรดคลิก)
    แบบฟอร์มสรุปสื่อประชาสัมพันธ์งาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
    คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และ พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
    ห้ามค้างาช้างแอฟริกาและจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ (รายละเอียดโปรดคลิก)
    คำชี้แจง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
    8 ปัญหาในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา (รายละเอียดโปรดคลิก)
    การจดทะเบียนโอนพาณิชยกิจ (รายละเอียดโปรดคลิก)
    งานทะเบียนพาณิชย์ ขอแจ้งย้ายสถานที่ติดต่อ (รายละเอียดโปรดคลิก)
    ดาวน์โหลดเอกสารการควบคุมการค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
    ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่สำหรับติดต่อขอเบิกใบร้านค้าลิขสิทธิ์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
    แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (รายละเอียดโปรดคลิก)
    คำชี้แจง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
    เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (รายละเอียดโปรดคลิก)
    สำรวจข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจค้างาช้าง (รายละเอียดโปรดคลิก)
    ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญฯ ปี 2558 (รายละเอียดโปรดคลิก)
    ดาวน์โหลดรหัสธุรกิจปี 2552 เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  (รายละเอียดโปรดคลิก)


  เข้าชม : 544


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
       มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
       คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong