[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.226.175.101
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  46 ip
  เมื่อวาน
  22 ip
  เดือนนี้
  650 ip
  เดือนที่แล้ว
  557 ip
  ปีนี้
  2502 ip
  ทั้งหมด
  33270 ip
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รายงานการ key ข้อมูลรายเดือน ของ เทศบาลตำบลท่าก้อน
  ปี 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561  
  รายละเอียด 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 1 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 1 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561  
  ชื่อผู้บันทึก นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์ นางสุริยา  สุวรรณจันทร์  
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  
  เบอร์โทร 0-4216-8787 0-4216-8787 0-4216-8787 0-4216-8787 042168787   042168787 042168787 042168787 0-4216-8787 0-4216-8787 042168787  
  รายละเอียดภาษี  รวม
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 0.00 49,104.00 14,546.50 10,537.50 4,735.00 4,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,461.00
  ภาษีบำรุงท้องที่ 0.00 0.00 0.00 18,963.00 31,669.00 7,866.00 8,175.00 3,586.32 795.60 5,610.20 1,016.28 979.10 78,660.50
  ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 11,800.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
  รวม 0.00 0.00 0.00 79,867.00 47,615.50 18,403.50 12,910.00 8,124.32 795.60 5,610.20 1,016.28 979.10 175,321.50


  เข้าชม : 48


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
        ประชาสัมพันธ์
        ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
       
        ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong